Verzending van de producten

Na de bevestiging van uw bestelling zullen wij in principe overgaan tot de levering van de producten tussen de 1 en 10 werkdagen.

Voor de verzending van onze producten werken wij samen met GLS.

Indien u op dat moment niet thuis bent, zijn alle kosten van bewaring, eventuele terugzending ten uwe laste.

Retourneren van producten

U heeft het recht om producten te retourneren in volgende gevallen:

  • de geleverde producten zijn beschadigd (enkel Consumenten);
  • er werd een foutief product geleverd;
  • een gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde en de geleverde producten en u kiest voor de vervanging of de overeenkomst wordt ontbonden (mits naleving formaliteiten voorzien in de algemene voorwaarden);
  • u oefent uw herroepingsrecht uit (enkel Consumenten).

 

Voor het aanmelden van retouraanvraag dienen volgende termijnen gerespecteerd te worden:

  • Beschadigde producten: 24 uur
  • Foutief geleverde producten: 48 uur
  • Gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde en de geleverde producten: 48 uur
  • Herroepingsrecht (enkel Consumenten): 14 dagen

 

U dient de producten steeds in de staat waarin u deze ontvangen hebt en in de originele verpakking aan ons terug te bezorgen. Indien zou blijken dat u de producten toch gebruikt heeft of geprobeerd heeft deze te monteren of u de originele verpakking niet langer in uw bezit heeft of het product niet langer compleet is, zullen wij een waardevermindering en alle kosten verbonden aan de terugzending in rekening nemen.

 

Behoudens bijzondere voorwaarden vermeld in het Aanbod, bedraagt de waardevermindering:

  • Indien u de originele verpakking geopend heeft: 10%
  • Indien u de producten geïnstalleerd/gemonteerd heeft
   • Beperkte gebruikssporen: 25%
   • Aanzienlijke gebruikssporen:50%

 

Deze waardevermindering wordt automatisch van de terugbetaling van de door ons ontvangen betaling(en) afgehouden. Het restbedrag wordt u onverwijld overgeschreven naar de bankrekening waarvan de betaling door u uitgevoerd werd.

Nadat u een beschadiging, de foute levering of gebrek aan overeenstemming aan ons gemeld hebt en door ons aanvaard werd of nadat u uw herroepingsrecht uitgeoefend heeft, dient u de producten binnen een termijn van 14 dagen aan ons te verzenden:

Tecmine bvba

Mannenberg 73

3270 Scherpenheuvel

 

Na de ontvangst van de producten door ons, zullen wij binnen de 5 werkdagen ofwel een nieuw/het juiste product aan u toesturen ofwel het door u betaalde bedrag (al dan niet verminderd met de waardevermindering zoals hoger uiteengezet) terugbetalen. Indien wij het juiste product niet op voorraad hebben, geldt de termijn van 5 werkdagen niet. In voorkomend geval zullen wij u de voorziene leveringstermijn meedelen.

Een retour moet steeds aangevraagd worden via het retourformulier, deze wordt u ingevuld terug gestuurd ter goedkeuring.
Het retourformulier dient ons correct aangeleverd te worden, dit bijvoorbeeld door een ingevulde pdf, scan of per post. Foto's van retourformulieren worden niet aanvaard.
Producten die teruggezonden worden moeten steeds vergezeld zijn van dit formulier, retouren zonder dit formulier worden niet aanvaard en teruggezonden.

De klant staat zelf in voor de kosten van het terugsturen van retourzendingen, ook is de klant verantwoordelijk voor dit pakket
Verpak de goederen dus correct om schade te vermijden, indien toch schade optreed kan Tecshop hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.